Huvudvägsplog

Snow-Lines huvudvägsplog är lämplig för huvudvägar och i användning som en allmän snöplog. Huvudvägsplogen kastar snö på båda hållen beroende på plöjningsvinkeln.

Snow-Line Huvudvägsplog PT L 4600

Mer info Snowline Päätieaura PT LS 4600