Motorvägsplog

Snow-Lines Motorvägsplog är designad för effektiv snöplöjning på motorvägar.

Snow-Line MT MS 4600 är en diagonalplog avsedd för motorvägar. Skären för slasksnö garanterar en utmärkt finnish på arbetet. Snow-Lines motorvägsplog kan vändas i båda riktningar, vilket gör den väl lämpad för snöplöjning i båda körfälten.

Mer info: Snowline Moottoritieaura MT MS 4600