Stödkantläggare

Snow-Lines stödkantläggare är designade för proffessionellt bruk inom asfaltering och entreprenad. Stödkantläggarna är lämpliga för alla vägbyggen och utgör snabb kantpåfyllning mellan asfalt och dike. Ytan blir plan och jämnbred hela vägen.

Stödkantläggarna används för kantfyllning efter asfaltering. Kantläggaren har en egen container och den är konstruerad för spridning av material med lastbil eller traktor. Under containern matar ett hydraulstyrt band ut material med önskad hastighet. Kantfyllaren höjs och sänks vid användning och kan användas på båda sidor beroende på körposition och arbetsplats.


Standardvolymerna är 1-3 m³ beroende på kundens önskemål. Containern kan dimensioneras efter kundens behov.

Fästen:

  • Baksidan av lastbilen
  • Snabbfäste på hjullastare
  • Vid behov skräddarsyr vi ett lämpligt fäste för er maskin

Tekniska specifikation och mått:

  • Bredd 2700 mm (För lastbil)
  • Bredd 2900 mm (För hjullastare)
  • Containervolym 1-3 m³.
  • Nettovikt 800kg

Enheten har en hydrauliskt driven motor som roterar transporteringsbandet. Bandhastigheten justeras till önskad hastighet från arbetsmaskinen. Påfyllningslådan är placerad på enhetens högra sida i förhållande till körriktningen. Lådans kan ändras till vänster sida för omvänd körräkning och dess höjd justeras med hjälp av en hydraulcylinder. Vid transporterin lyfts lådan upp och för arbetsläge sänks den ner.

Kantpåfyllningen kompletteras med en hydrauliskt roterande borste som har justerbar hastighet.

Kantläggaren för lastbilar innehåller bakljus.
Kantläggaren för hjullastare har extra ljus som tilläggsutrustning.

Kantläggaren kan kompletteras med en tallriksspridare vilket möjliggör sandspridning på vinterhalvåret. Tallriksspridaren fördelar materialet nedåt eller bakåt.

Containern och dess stödkonstruktioner kan varmförzinkas eller målas enligt kundens önskemål.

Stödkantläggaren är CE-märkt och tillverkad i enlighet med maskinsäkerhetsdirektiven.

Garanti 12 mån.

 

 

 

Video för stödkantläggare till hjullastare, klicka Här!

Video för stödkantläggare till hjullastare och traktor, klicka här!